hel

Hel. Älskade Hel.

Du som vördades i bergen och stenarna. Du som vördades i sjöarna och vattendragen. Du som vördades i träden och buskarna. Du som är ett med helheten. Du som är ett med heligheten. Du som är Hel.

Jag vill tacka dig. Tacka dig för den resa du tagit mig på. Resan hem. Hem till helheten. Hem till heligheten. Hem till Hel.

Så länge kände jag mig rotlös i vårt sekulariserade land. Den djupa närvaron jag kände i naturen pratade ingen om när jag var barn. Men jag kände den likväl, och några av mina djupaste barndomsupplevelser är just närvaron av dig, innan jag visste ditt namn.

Det är nu många år sedan jag började följa din röst. Din röst som talar till mig från bergen och stenarna, från sjöarna och vattendragen, från träden och buskarna. Från himmelen, från jorden, från mitt hjärta. Från allas hjärtan, när jag lyssnar tillräckligt djupt. För du finns i oss alla. Djupt, djupt inom oss alla. Du som är helheten. Du som är heligheten. Du som är Hel.

Under årens gång har jag kallat dig vid många namn, men det var inte förrän du började kalla dig Hel, som alla pusselbitar föll på plats. För något djupt i mina celler minns, något djupt i mitt blod minns. Minns hur mina förmödrar och förfäder vördade dig vid namnet Hel. Då, för tusentals år sedan. Då, när vi ännu levde i harmoni med oss själva, varandra och jorden. Då, innan patriarkala krafter tog makten och skrev om vår historia.

Och nu lever vi i den tid du berättat om så länge. Nu, när patriarkatets alla skuggsidor kommer upp i ljuset. Och det är smärtsamt, oerhört smärtsamt att se. Men jag förstår det du sagt så många gånger förr, att skuggorna måste komma upp i ljuset så att vi kan se dem. Se all skada patriarkatet har vållat, och fortsätter vålla oss alla. Se hur patriarkatet är det gift som förgiftat vår värld i årtusenden. Synligt, och osynligt. För det verkar genom oss alla. Alla.

Och vi behöver se patriarkatets alla skuggsidor för att kunna välja en ny väg. Eller snarare en mycket, mycket gammal väg. Helhetens väg. Helighetens väg. Hels väg. Din väg.

Genom åren har du väglett mig till att mer och mer avgifta mig från patriarkatets gift. Det gift som visar sig som rasism, sexism, egoism, miljöförstöring, och så många andra uttryck. Längs vägen har jag mer och mer vågat se hur de omedvetet verkar genom mig, och mer och mer vågat förändra. Och för varje steg på denna väg har du vaknat ännu djupare i mig.

Men ett gift fanns kvar som jag inte riktigt klarade av att hantera. Det satt för djupt. Giftet de planterat i ditt namn. Hel. Hur patriarkatet på så många sätt förgiftade och demoniserade ditt namn. Skapade en djup rädsla för dig. Den skrämmande dödsgudinna Hel, eller rentav hel-vetet. Allt för att hålla oss borta från dig.

Men den senaste tiden har du väglett mig till att djupt, djupt, djupt avgifta ditt namn. Trummat, trummat, trummat. Sjungit, sjungit, sjungit. Dansat, dansat, dansat. Kallat, kallat, kallat ditt namn. Återtagit ditt namn. I mig, och på heliga platser häromkring som för länge, länge sedan helgades till dig. Billebjer. Ale stenar. Odensjön. Ravinen i Skäralid. Mina tårar rinner när jag skriver detta, för jag känner djupt i mina celler och djupt i min blod hur viktigt detta arbete är.

Och nu har du väglett mig till att bjuda in till cirklar i ditt namn. Helande cirklar. Cirklar där vi tillsammans trummar, dansar, sjunger, kallar ditt namn. Väcker upp helheten. Väcker upp heligheten. Fyller oss med din helande kraft. Avgiftar oss själva och vår värld från det gift som patriarkatet är, och föder fram en ny värld. I helhetens namn. I helighetens namn. I Hels namn. I ditt namn. Du som är den vi alla är innerst inne.

Men en sak har patriarkatet rätt i. På sätt och vis är du som en dödsgudinna och som helvetet. För patriarkatet. För med din helande kraft bränner vi tillsammans upp patriarkatet. Ser det gå upp i rök. Och föder fram en ny värld. En värld där vi återigen lever i harmoni med oss själva, varandra och jorden.

En ny värld. En Hel värld.

(Du som läser detta är varmt välkommen att vara med i den helande cirkeln.)

(Från 2022-10-03)