Ängel

Älskade förmödrar och förfäder. Ja, varenda en av er. För varje år har jag känt ert kall djupare och djupare. Djupt i mina celler, djupt i mitt blod, djupt i mitt hjärta. Och nu i veckan kallade ni mig till en kyrkogård där några av er är begravda. Redan på vägen dit kände jag hur tårarna började rinna nerför mina kinder. Kärleken från er var så stark. Så oerhört stark. Ja, mina tårar börjar rinna när jag skriver detta, för jag känner ännu er kärlek. Så stark, så stark, så stark.

Jag stod där vid minneslunden. Kände er närvaro. Djupare och djupare och djupare. Och ni alla samlades runt mig. Var och en omfamnades av sin moder och fader som i sin tur omfamnades av sin moder och fader som i sin tur omfamnades av sin moder och fader. Det blev som en oändlig cirkel. En cirkel större än livet själv.

Och jag kände så djupt i mitt hjärta att jag är en frukt av var och en av er. Tack vare var och en av er så vandrar jag här på jorden. Ja, tack vare var och en av er. Jag har er alla att tacka för livets gåva. Varenda en av er.

Och jag känner ert kall så starkt. Finn vägen hem i ditt hjärta Emma, finn vägen hem i ditt hjärta. Och ni vägleder mig, vartenda steg på min väg. För ni finns i mig. Varenda en av er. Jag är en frukt av er kärlek.

Så länge har vi fått lära oss att sikta uppåt, framåt, längre. Men vi behöver göra motsatsen. Finna våra rötter igen. Växa därifrån. Utan våra rötter faller allt, så som det gör i vår tid. Och ni kallar på oss. Djupt, djupt i vårt hjärta. Och jag är så tacksam, så oerhört tacksam, att jag känner ert kall, känner er kärlek, känner er oändliga visdom.

Älskade förmödrar och förfäder. Jag älskar er. Varenda en av er. Ja, varenda en av er. Och jag är här, tack vare er. Och jag känner er i mitt hjärta, varenda en av er. Så jag vill tacka er för livet. Tack för att ni gav mig livet. Tack för allt.

Och det kom till mig att dela med mig av dessa vackra ord från en av er.

***

Älskade barn, om ni bara har en aning om hur mycket vi älskar er.
Älskade barn, om ni bara har en aning om hur mycket vi håller er.
Älskade barn, om ni bara har en aning om hur mycket vi vägleder er.
Då skulle ni låta er vaggas av oss.
För då hade ni vetat hur älskade ni är.
För då hade ni vetat hur hållna ni är.
För då hade ni vetat hur vägledda ni är.
Älskade barn, låt oss älska er, låt oss hålla er, låt oss vägleda er.
Från hjärta till hjärta till hjärta.
Genom tid och rum.

***

(Från 2022-11-05)