Det finns så många perspektiv på allt som händer. Så många. Denna kanalisering kom till mig i mars för två år sedan, och den har gång på gång påmint mig om att låta allt föra mig djupare och djupare in i hjärtat. Lägg gärna händerna på ditt hjärta, ta några sköna andetag, och låt orden beröra ditt hjärta.

***

Så mycket händer på jorden i era dagar. Så mycket rädslor som sprids. Rädslor som går djupt in i märg och ben för att skaka ut alla rädslor ni gömt där. Djupt, djupt inom er. Rädslor ni inte tror finns där, men som förgiftar livet på jorden varje dag.

Rädslor som kommer från att ni tror att ni är separerade från varandra.

Varje cell i din kropp kommer från moder jord. Från min kropp. Ni har alla levt era första månader på jorden vilande och växande i livets moder. Livmodern. I mig. Er innersta essens är ett med mig. Ni hänger alla samman. Ni är alla ett. Vi är alla ett.

Så många av er tror inte på det gudomliga. För hur skulle det gudomliga kunna finnas med tanke på allt lidande som finns på jorden i era dagar? Svaret har ni inom er. Där ni är ett med det gudomliga. Ett med mig.

Det lidande ni ser omkring er är en följd av att ni vänt er bort från mig. Från den ni alla är.

Det lidande ni ser omkring er är en följd av att ni ser er som separerade från varandra.

Det lidande ni ser omkring er är en följd av att ni inte förstår att allt du gör mot andra gör du också mot dig själv.

Ni hänger alla samman. På alla plan.

Ni lever i en tid av uppvaknande då fler och fler kommer till denna insikt. Fler och fler förstår denna visdom i djupet av sitt hjärta. Lever därefter.

Samtidigt kämpar många på i rakt motsatt riktning. Jag, jag, jag. Stänger hjärtat. Skapar oändligt med lidande. Lidande som bara kommer att bli värre tills ni ändrar riktning.

Du kan inte stänga ditt hjärta för andra utan att samtidigt stänga ditt hjärta för mig.

Separationens tid går mot sitt slut. Enhetens tid hägrar.

För många syns denna tid bara just som en hägring. En hägring som ibland skymtar långt, långt borta vid horisonten. Men ni kommer närmare och närmare. För varje dag.

Varje gång du vänder dig in i hjärtat, och låter rädslorna rinna av dig. Varje gång du väljer medkänsla framför hat. Varje gång du väljer att se enhet istället för separation. Varje gång du väljer ”vi” framför ”jag”. Då tar du en steg närmare enhetens tid.

Börja vandra. Jag håller dig varje steg du tar, för jag finns här inom dig, i ditt hjärta.

***

(Delad 2022-03-06)