hallbarhet

Älskade Hel. Tack för att du återigen vägledde mig till en magisk ceremoni vid sommarsolståndet. En ceremoni för en rättvis, hållbar och kärleksfull värld.

Dessa ord har blivit som mina ledord med åren. Rättvisa, hållbarhet och kärlek.

Efter ceremonin vandrade mina tankar till den väg du väglett mig på i så många år nu. En väg där jag steg för steg släppt taget om så mycket som inte är grundat i rättvisa, hållbarhet och kärlek. Och ja, det är ju ärligt talat det mesta i vår värld, när man ser på djupet. Så ju längre jag vandrat på denna väg, ju naknare har jag känt mig. Som om allt tas bort som jag trodde var bra. Som om allt tas bort som jag trodde var jag.

Och ju mer som tagits bort, ju svårare har jag även haft att känna mig hemma i andligheten. När jag steg för steg tvingades inse hur mycket inom det andliga som inte är grundat i rättvisa, hållbarhet och kärlek. För ja, det är ju ärligt talat det mesta, när man ser på djupet. Det har varit svårt, oerhört svårt, att inse att det jag trodde var gott, var motsatsen.

Men steg för steg har du även visat mig vägen till en andlighet som är grundad just i rättvisa, hållbarhet och kärlek. En andlighet som finns i marken jag vandrar på. En andlighet som finns i mitt blod. En andlighet som är ett med dig. Ett med dig Hel.

Du som under lång, lång tid ärades på den mark jag vandrar på. Du som under lång, lång tid ärades av mina förmödrar och förfäder. Ja, du Hel. Du som är ett med urmoder, livets moder, den stora modern, gudinnan. Du som är ett med livet och kärleken. Du som vi alla kommer ifrån, du som vi alla återvänder till, du som vi alla innerst inne är.

Du som i årtusenden har ärats runt jorden. Vid många namn. I många skepnader. Och ja, här under lång, lång tid vid namnet Hel. Långt innan kristendomen, långt innan vikingatiden, långt, långt, långt innan allt som finns i mannaminne. Men jorden minns. Vårt blod minns. Och jag minns nu. Jag minns den andlighet som är ett med dig. Ett med dig Hel. En andlighet som funnits med mig sedan jag tog mitt första andetag här på jorden.

Jag minns nu att den kraft jag förmedlar helande med, den är ett med din kraft, kärlekens helande kraft.

Jag minns nu att den röst jag förmedlar vägledning med, den är ett med din röst, kärlekens helande röst.

Och jag minns nu att den väg jag vandrar, den är ett med din väg, kärlekens helande väg.

Den väg som leder oss till en värld grundad i rättvisa, hållbarhet och kärlek.

Jag är tacksam för att jag tog din hand när du sträckte fram den för många år sedan. Och nu sträcker du fram din hand till fler och fler. Ja, jag vet hur lätt det är att springa åt andra hållet, jag vet så väl. Din väg är inte lätt, men det är din väg som leder oss till en värld grundad i rättvisa, hållbarhet och kärlek. För alla dina barn.

Alla. Alla. Alla.

Alla.

(Från 2022-06-21)