budskap från hel

Älskade vänner. Det är tid för er att släppa er bild om mig. Den bild ni har, eller den bild ni inte har. Förstå att båda dessa är patriarkatets skapelser. Hur de gjort allt för att gömma mig, och hur de gjort allt för att fördöma mig.

Förstå mina älskade vänner, jag är allas er moder. Varenda en av er. Det är jag som fött er till livet, både kroppsligen och själsligen, och det är jag som ni alla är innerst inne.

Lägg dina händer på ditt hjärta, och ta några djupa andetag. Långt därinne i ditt hjärta, där finns jag. Precis som jag finns i alla du möter längs din väg. Precis som jag finns i bergen och sjöarna och ängarna, i träden och buskarna och fåglarna. Överallt. I alla.

Jag är Hel. Jag är helheten. Jag är heligheten.

Och jag kallar på er nu. Fler och fler och fler. Och jag vaknar upp i hjärtat på er. En efter en efter en. För det är tid för modern att vakna igen på jorden. Modern som varit gömd och fördömd i så många år av patriarkatet. Det är tid för henne att resa sig igen. Modern i er alla. För ja, jag finns i varenda en av er. Och när jag vaknar i er, då blir ni som en allomfattande moder. Ni vill ta hand om ert hem, er vackra jord. Och ni vill ta hand om era egna barn, och alla andras barn. För ni gör ingen skillnad längre, ni vet att alla barn är era barn. Varenda ett.

Och det är genom detta synsätt, detta synsätt som kommer när ni ser genom mina ögon i ert hjärta, det är då ni kommer att förändra livet på jorden i grunden.

Men för att komma dit, då behöver ni släppa taget, ja släppa taget om allt. Och börja om igen. Återta det som är grundat i kärleken, och kasta bort det andra.

Och det är en stor resa, en oerhört stor resa. En resa jag hjälper er med, för jag hjälper er att steg för steg se allt där ni inte står i kärlek. I er inre värld, i er yttre värld, överallt. Jag hjälper er att se allt som inte är förankrat i kärleken, så att ni kan välja bort, och välja om.

Så bli inte förskräckt över allt du ser, för alla hemskheter du ser har funnits här i tusentals år, och förgiftat jorden, och förgiftat alla mina barn i grunden. Och nu kommer det upp till ytan, så att ni kan se det. Välja bort, och välja om.

Så våga se även det ni själva bidrar med, det som inte är gott. Och våga välja om.

Det kräver mod och det kräver kraft, och båda dessa vaknar i er, när ni kallar på mig i ert hjärta.

Hel, Hel, Hel.

Det namn jag vördades vid i tusentals år på er plats på jorden, innan patriarkala krafter gjorde allt för att gömma mig, och allt för att fördöma mig. Så våga ta mitt namn i er mun igen.

Hel, Hel, Hel.

Bara känn mitt namn djupt inom dig.

Hel, Hel, Hel.

Varje gång du säger mitt namn med kärlek, då vaknar jag än mer inom dig. Och jag vaknar än mer i jorden, i träden, i allting omkring dig.

Och steg för steg för steg vaknar en ny värld, en oerhört gammal värld till liv igen. Den värld då ni levde i harmoni med jorden och med varandra. Och det är den värld som kallar på fler och fler av er igen.

Så älskade vänner. Kalla på mig. Kalla mitt namn.

Hel, Hel, Hel.

Hel.

(Från 2022-10-25)