Kvinnodagen till ära bjuder jag på denna text från min kanaliserade bok Kärlekens väg med Maria Magdalena. Läs gärna texten flera gånger dagarna framöver då den når djupare och djupare för varje gång. Lägg gärna händerna på ditt hjärta, ta några djupa andetag, och låt orden beröra ditt hjärta.

***

När jag vandrade på jorden som Maria Magdalena. Då levde jag i ett patriarkalt samhälle, precis som ni gör idag. Ja, det ser inte likadant ut, men likväl är det patriarkalt.

Vad menar jag med att ett samhälle är patriarkalt? Att män är normen. Att det maskulina är normen. Att kvinnor är förtryckta. Att det feminina är förtryckt. Det feminina i kvinnor och män och jorden. Överallt.

I ett patriarkalt samhälle värderas vetande högre än visdom, tanke högre än känsla, prestation högre än varande, styrka högre än sårbarhet, kontroll högre än frihet, tillväxt högre än hållbarhet.

I ett patriarkalt samhälle nedvärderas den feminina visdomen. Den visdom kvinnor besitter när de lyssnar till djupet av sin livmoder.

I ett patriarkalt samhälle skändas och skambeläggs den feminina kroppen. Kvinnor tvingas skyla sig, eller värderas utifrån sin kropp och sin sexualitet.

I ett patriarkalt samhälle skändas och skambeläggs jorden. Hon anses inte ha något medvetande, någon vilja, något egenvärde.

I ett patriarkalt samhälle värdesätts inte livet i allt och alla. Nej, vissa liv räknas, men inte andra. De som inte räknas är det fritt fram att bruka, förbruka, förstöra, beröva, döda.

I ett patriarkalt samhälle erkänns inte den gudomliga modern. Varken i himmelen, i jorden, eller i hjärtat. Den kontrollerande himmelska fadern är allenarådande, eller så skapas alternativa maskulina gudar. Pengar. Vetenskap. Maktstrukturer. Alternativen är många.

Ja, det patriarkala samhället har styrt på jorden i tusentals år, i stark samverkan med de patriarkala kyrkorna. De har lett livet på jorden till där ni står idag. Där livets fortgång på jorden är i fara.

Men nu vänder det. Patriarkatets skuggsidor blir mer och mer synliga framför era ögon. Fler och fler av er börjar förstå att det är tid för en ny världsordning.

En världsordning där allt liv räknas. Allt. Överallt.

En världsordning där det feminina värderas lika högt som det maskulina.

En världsordning där det feminina styr tillsammans med det maskulina.

Vad kallas denna världsordning? Himmelen på jorden. Guds rike på jorden.

***

(Delad 2022-03-08)