kärlekens tid

Kanalisering från gudinnan

Älskade vänner. Ni är på väg in i en tid av sällan skådat slag. Ni är på väg in i en transformerande tid. Ni är på väg in i en helande tid. Ni är på väg in i en pånyttfödelse.

En pånyttfödelse för er alla, och för jorden.

I era dagar strömmar ett oerhört starkt ljus in över jorden. Väcker er på djupet. Väcker jorden på djupet.

Det är jag som vaknar i er. Jag som är den ni alla är innerst inne. Jag som är livet. Jag som är kärleken.

De kommande veckorna, lägg dig ner så ofta du kan. Med en hand på hjärtat, och en på nedre delen av din mage. Och be att få ta emot det ljus som strömmar in över jorden. Be att få ta emot ljuset på djupet inom dig. Be att ljuset integreras i dig på alla plan.

Detta ljus har under året strömmat in starkare och starkare. Väckt upp så många av de skuggsidor ni har inom er, och utom er. Fått er att mer och mer integrera dessa skuggor, så att ni blivit mer och mer hela. Mer och mer den ni är. Mer och mer som ett med mig.

Nu när ljuset strömmar in så oerhört starkt, kommer än mer skuggor att vakna i er. Håll då om dem. Älska dem. Och låt dem integreras i ljuset, med hjälp av ljuset.

Detta är en tid att vara extra kärleksfulla mot er själva. Detta är en tid att vara extra kärleksfulla mot varandra. Detta är en tid att vara extra kärleksfulla mot jorden.

Det är inte en tid att fastna i tankesnurror, varken inom er eller utom er.

Det är en tid att sjunka djupt, djupt, djupt inom er. Djupt, djupt in.

Var i stillhet så mycket du kan. Var i tystnad så mycket du kan. Var i naturen så mycket du kan.

Krama dina nära och kära så mycket du kan, och om det inte är möjligt, så krama träden, krama stenarna, krama mossan. För den kärlek som jag är, finns överallt. I er alla, och i alltet.

Ta emot denna kärlek i djupet av er.

Den tid ni nu stiger in i har det talats om i tusentals år. En tid som är känd vid så många namn. En tid som kanske framför allt kan kallas kärlekens tid. En tid då ni vaknar upp till kärleken till er själva, till kärleken till varandra, till kärleken till jorden. Och det är då, när ni känner denna kärlek, som ni kan skapa en ny jord. Den kommer inte av sig själv, men den skapas när ni stiger djupt, djupt in i kärleken. Kärleken till er själva, kärleken till varandra, kärleken till jorden.

Så mina älskade vänner. Ta emot det kärleksljus som nu strömmar in över jorden. Det kärleksljus som väcker upp er på djupet. Det kärleksljus som förändrar allt. Allt.

Och kom ihåg. Du kom hit till jorden för att leva i denna tid. För att få uppleva denna tid. Nu är den här. Ta emot den med en öppen famn, och ett öppet hjärta.

Välkommen hem. Välkommen hem till kärlekens tid.

(Från 2020-12-14)