Meningen med livet
Kärlek… Meningen med livet är kärlek. Meningen med livet är att älska. Att älska inifrån och ut. Att känna kärleken i ditt hjärta, den kärlek som är du, och sprida denna kärlek utåt. Till alla du möter längs din väg. När du sprider denna kärlek utåt förändras världen. När andra människor möter denna kärlek förändras de i grunden. De kan inte längre hålla kvar vid de illusioner de byggt upp, de faller sakta, sakta till marken – eller snabbt. Deras hjärta öppnas mer och mer för kärleken. Den kärlek som vi alla är. Den kärlek som är.

Kärleken är svaret. Svaret på allt.

(Kanalisering från gudinnan. Från 2018-09-21.)