ljus och kärlek

Kanalisering av Maria Magdalena

Jag har vandrat på jorden i många skepnader, och i denna text talar jag till er som Maria Magdalena. Jag har följt utvecklingen på jorden. I miljontals år. Jag har sett så många civilisationers uppgång och fall. Er historia är så mycket längre än ni tror. Livet på jorden har blomstrat på de mest spektakulära sätt, och livet på jorden har förgjorts på de mest fruktansvärda sätt.

Vad kännetecknar en civilisation som raskt vandrar mot sitt fall? Ni tappar kontakten med ert hjärta. Ni tappar kontakten med er inre gudinna. Ni tappar kontakten med moder jord. Ni tappar kontakten med era systrar och bröder. Ni vänder er mot varandra. Ni bråkar om vem som har rätt och vem som har fel. Ni attackerar varandra. Ni attackerar moder jord. Ni attackerar livet.

Vilken civilisation kännetecknas av just dessa egenskaper? Er civilisation. Ja, er civilisation vandrar raskt mot sitt fall. Er civilisation är redan på många plan i fritt fall.

Så många av er tror att någon eller något utifrån kommer att rädda er. Att ett magiskt datum kommer att förändra allt. Att allt kommer att ordna sig.

Ja, allt kommer att ordna sig. Men bara om ni ser till att det ordnar sig.

Ja, ni står vid en avgörande punkt. Kommer ni att störta ner i avgrunden, eller kommer ni att välja en annan väg? En väg som leder till en blomstrande civilisation?

Det är upp till dig. Du kan inte tvinga någon annan att välja denna väg, men du kan visa vägen. Visa ett annat sätt att leva. Visa ett annat sätt att vara. Då kan du inspirera andra att också välja denna väg. Kärlekens väg.

Du kan visa hur det är att leva i djup förening med din inre gudinna. Du kan visa hur det är att leva med rötterna djupt förankrade i moder jord. Du kan visa hur det är att lyssna till djupet av ditt hjärta, och följa ditt hjärtas röst. Du kan visa hur det är att väcka upp dina mest värdefulla gåvor, och dela med dig av dem. Du kan visa hur det är att om och om igen välja kärlek. Om och om igen. Om och om igen. Om och om igen.

Ja, du kan välja att vandra den väg som jag och min älskade vandrade på jorden för två tusen år sedan. Kärlekens väg.

En blomstrande civilisation står för dörren. Men för att hitta dörren behöver du visa vägen. Kärlekens väg. Då inspirerar du andra att också vandra kärlekens väg. Och när tillräckligt många vandrar kärlekens väg. Då kommer dörren att öppnas. Och då kommer ni att se att ni redan lever i paradiset. I paradiset på jorden.

Välkommen hem.

(Från 2020-12-01)