lager

Ibland får jag vägledning från mitt inre hela vägen. Ibland får jag bara vägledning en bit längs vägen, men det är ofta då som det blir som allra mest magiskt. Så som jag när jag skulle skapa omslaget till min nya bok. I mitt inre såg jag hur boken skulle se ut, men en sak var dold i dimman – symbolen som skulle vara på framsidan.

Jag började leta efter symboler som skulle kunna passa. En duva. Ett hjärta. En graal. Ja, alla jag kunde komma på, men ingen kändes rätt. Den enda symbol jag fastnade för var en liten böjd gren med blad på. Jag förstod inte varför jag fastnade för den. Min man tittade då på grenen, och sa att det ser ut som lagerblad. Då började tårarna rinna nerför mina kinder. Lagerblad. Självklart. Det finns ingen mer passande symbol än så.

När de patriarkala krafterna hade avrättat Maria Magdalenas älskade fortsatte de att förfölja henne och deras nära och kära. Situationen blev både farlig och ohållbar. Maria Magdalena och några av hennes närmaste flydde då med båt över Medelhavet. Ja, precis som så många människor gör i våra dagar, men till skillnad från i vår tid så blev de varmt mottagna när de kom fram. Deras nya hemland blev det land som vi i vår tid kallar Frankrike.

Där levde hon i många år. Fortsatte att vandra kärlekens väg. Fortsatte dela med sig av gudinnans gåvor. Fortsatte sprida kärlekens budskap. Hennes väg förankrades djupt i jorden där. Hennes väg förankrades djupt i människors hjärtan där. Spreds vidare från generation till generation till generation, långt efter hon lämnade jordelivet.

Dessa människor spred under århundraden kärlekens väg till fler och fler människor, i större och större områden. Med tiden kom de att kallas för katarer. De var kärlekens folk. De visade mänskligheten ett annat sätt att leva, långt bortom den patriarkala värld som slöt sig tätare och tätare omkring dem. Och precis som patriarkala krafter såg Maria Magdalena och hennes älskade som ett hot, så började patriarkala krafter se katarerna som ett hot. Historien har ju en tendens att upprepa sig, så även katarerna blev förföljda och avrättade av patriarkala krafter, med den katolska kyrkan i spetsen. Katarerna brändes på bål. I tusentals. Kvinnor, män, barn. Och precis som de patriarkala krafterna skrev om och förändrade Maria Magdalena och hennes älskades historia, så skrev de om och förändrade katarernas historia. De rättfärdigade sig själva, och smutskastade dem som de förföljde och dödade. Ja, detta har upprepats många gånger, både förr och senare, inte minst mot urbefolkningar runt jorden.

Men vad har detta att göra med lagerblad och min bok? Jo, när tusentals och åter tusentals katarer blivit avrättade, då gick en del av de överlevande under jorden, men vid en av de sista avrättningarna uttalade en av katarerna en profetia: Att om sju hundra år kommer lagern åter att grönska.

Lagern var deras symbol för den oändliga kärleken. När de blev avrättade sa de att lagern vissnar. Men profetian sa att lagern åter kommer att grönska om sju hundra år. Denna profetia uttalades 1321. För sju hundra år sedan i år. De talade om vår tid. Nu.

När jag förstod att lagern skulle vara symbol på min bok, då såg jag hela omslaget i mitt inre. Två spegelvända lagergrenar. Som symboliserar så mycket, och inte minst påminner om en lagerkrans. En segerkrans. En symbol för kärlekens seger.

Ja, denna bok handlar om den väg Maria Magdalena och hennes älskade vandrade. Kärlekens väg. Denna bok handlar även om hur vi kan vandra kärlekens väg i vår tid. Ja, den visar hur lagern åter kan grönska över jorden. För lagern grönskar mer och mer för varje hjärta som öppnar sig för den oändliga kärleken.

Så låt oss tillsammans vandra kärlekens väg. Låt oss tillsammans förändra världen. Från hjärta till hjärta till hjärta.

Varmt välkommen att beställa boken.

(Från 2021-05-10)