himmelriket

Kanalisering från Maria Magdalena

Varmt tack alla vackra själar. Varmt tack alla vackra själar som nu reser sig upp runt jorden. Varmt tack alla vackra själar som nu reser sig upp runt jorden för att skapa en ny värld.

För två tusen år sedan vandrade jag här på jorden. Vid min sida hade jag min älskade, och så många av våra systrar och bröder. Vi lade grunden till det arbete ni gör i era dagar.

Vi levde i en tid inte så olik er egen. Där auktoritära krafter styrde. Där jorden och hennes invånare förtrycktes. Där rädslan ständigt var närvarande.

Vi var rebeller. Kärleksrebeller. Vi påminde mänskligheten om att vi alla är kärlek. Att vi alla har den gudomliga gnistan inom oss. Att vi alla har himmelriket i hjärtat.

Fler och fler vackra själar reste sig upp vid vår sida. Fann himmelriket i hjärtat. Började skapa himmelriket på jorden.

De auktoritära krafterna såg oss som ett hot. De gjorde allt för att stoppa vår framfart. Överallt. De lyckades. Delvis. De förvrängde min älskades ord. De tystade mina ord. De skapade en religion som befäste deras egen världsbild.

Men de lyckades aldrig helt. För vi sådde frön i människors hjärtan. Kärleksfrön. Kärleksfrön som nu är redo att gro.

I fler och fler av er vaknar nu dessa frön till liv. Ni börjar se skönheten omkring er. Ni börjar se kärleken i varandras ögon. Ni börjar se allt överflöd er vackra jord erbjuder er. Varje dag.

När era kärleksfrön slår ut i full blom, då väcker ni andra människors kärleksfrön till liv.

Vi pratade om en tid då allt skulle rasa, så att himmelriket återigen skulle födas här på jorden.

Denna tid är i era dagar. Nu rasar allt, för att kunna födas på nytt.

Det är tid för er att återfödas, så att livet på jorden kan återfödas.

När ni hittar hem till himmelriket i hjärtat, då skapar ni himmelriket på jorden. En värld där ni tar hand om varandra. En värld när ni tar hand om jorden och alla hennes invånare. En värld där ni förstår att ni alla är ett. Vi alla är ett. Här och i evigheten.

Varmt välkommen alla vackra själar.

Varmt välkommen hem.

(Från 2020-05-20)