livet

Älskade barn. Jag är den du är innerst inne. Den du alltid varit, och den du alltid kommer att vara. Den som är livet själv. Jag finns i dig, och jag finns i alla du möter längs din väg. Jag finns i allt och alla. Jag är alltet.

Det mörker som bereder ut sig över jorden. Detta mörker är en följd av att ni har tappat kontakten med mig. Inte ett straff, utan en naturlig följd. En naturlig följd av att ni tappat kontakten med vem ni är. Vem vi alla är. Där ni har glömt att vi alla är ett. Där ni har glömt bort att allt ni gör mot andra, gör ni även mot er själv. Där ni glömt bort att allt ni gör mot er själv, gör ni även mot andra. Jag har kommit här för att påminna er. Påminna er om vem ni är. Vägleda er till en ljusare framtid för jorden.

Fler och fler av er hör mitt kall inom er. I hjärtat. I själen. En längtan efter mer. En inre vision om att ett annat liv är möjligt här på jorden. En känsla. Jag ber dig att lyssna till detta kall, denna längtan, denna vision, denna känsla. Lyssna, och känn. Djupt, djupt in i hjärtat. Djupare och djupare.

Den stund du på djupet känner mig. Upplever mig. Andas mig. Då förvandlas din tro till en vetskap. En vetskap om att ni är så mycket större än ni tror. En vetskap om att ni alla hänger samman. En vetskap om att en annan framtid är möjlig.

Och då börjar resan hem till mig, i dig. Att än mer öppna upp för mitt ljus, min kraft, min kärlek, min visdom. Ja, mitt ljus, min kraft, min kärlek, min visdom, som även är ditt ljus, din kraft, din kärlek, din visdom. För du och jag är ett. Jag är den ni alla är innerst inne. Jag vägleder dig aldrig att bli någon annan än den du är, utan att bli mer av den du är. Den som just du kommit till jorden för att vara.

När du lever med mig i dig. Som dig själv, fullt ut. Då blir du en fyr på jorden. En fyr som lyser upp din omvärld. Som vägleder din omvärld. Hem till hjärtat, och hem till mig.

Det är inte alltid lätt att vara en fyr på jorden, inte minst i era dagar. Många skyr ert ljus. Vill inte se det mörker som blir synligt i ert ljus. Det mörker de gömt djupt inom sig. Ert ljus drar fram allt mörker i dem. Många vill inte se sitt eget mörker. De seglar snabbt förbi er, eller försöker få er att dämpa ert ljus, så att deras mörker inte längre syns.

Lyssna nog till dessa ord: Sänk aldrig ditt ljus för att behaga någon annan. Du gör både dig själv och andra en stor otjänst. Nej, fortsätt att lysa med ditt ljus. Starkare, och starkare, och starkare.

Och slut dig samman med andra fyrar. För ni blir fler och fler, över hela jorden. Tillsammans lyser ni så mycket starkare. Era ljus förenas och sprakar som ett fyrverkeri över jorden. Drar upp allt mörker, så att det inte längre går att gömma. För mörkret behöver komma upp, för att kunna transformeras av ljuset. För det är då, först då, som andra är redo att även känna mig i djupet av sitt hjärta. Det är först då de är redo att förstå att ni alla är ett. Vi alla är ett.

Och det är då, mina älskade barn, som livet här på jorden kommer att förändras i grunden. Ett hjärta i taget.

(Från 2019-11-14)