moder gud

Moder Gud.

Du som finns i vår livmoder.

Du som är livets moder.

Tack för att livet föds fram genom dig

om och om igen.

Tack för att du finns

så att livet kan finnas.

Tack för att du är livet.

Må mänskligheten än en gång vakna upp

och se det femininas helighet.

Må mänskligheten än en gång förstå

att det feminina är nyckeln till livet här på jorden.

Utan det feminina

kollapsar allt

i himmelen

så ock på jorden.

Hjälp oss att finna din kraft inom oss.

Din feminina kraft

som försätter berg

och föder fram allt liv.

Hjälp oss att finna din visdom inom oss.

Din visdom

som behövs för att förändra allt

här på jorden.

Hjälp oss att finna din kärlek inom oss.

Din kärlek

som är en moders kärlek

för alla jordens barn.

Kära Moder Gud.

Tack för att du alltid håller oss i handen.

Tack för att du hjälper oss att minnas dig.

Tack för att du hjälper oss att minnas att du och vi är ett.

Nu och i evigheten.

Awomen.

(Från 2019-11-26)