hjärtat

Gå djupare. Gå djupare, djupare, djupare. Det har varit som ett mantra från mitt inre på senare tid. Gå djupt in i hjärtat. Gå djupt in i livmodern. Gå djupt, djupt in där sanningen finns.

Inom oss har vi sanningen. Den är inte alltid lätt att nå, och framför allt är den inte lätt att ta in. Så mycket sorg som svämmat upp i mig under senare år, och återigen nu den senaste tiden. Sorg över allt som varit, och sorg över allt som är. Hur förtryckt det feminina är i vår värld, i vårt land, än i våra dagar. Vi får lära oss att vi lever i ett jämställt samhälle, men ju djupare jag reser in i mitt inre, ju mer förstår jag att det är en lögn. Vi är välkomna om vi spelar enligt vårt patriarkala samhälles regler, annars åker vi ut fortare än i fia med knuff. Om ingen annan knuffar ut oss gör vår kropp det till slut – vi blir stressade, deprimerade, utbrända… Vi är inte skapade för att leva såsom vårt samhälle kräver.

Djupt i mitt inre har jag gång på gång fått se hur livet en gång i tiden levdes här på jorden. Hur vi ärade den allomfattande modern. Hur vi vördade moder jord. Hur vi kvinnor levde i harmoni med vår måncykel. Hur vår sexualitet var helig. Hur vi följde vårt hjärtas röst. Hur vi hjälptes åt. Hur vi levde i balans med moder jord och alla hennes invånare. Kalla det paradiset om du vill…

För en tid sedan blev jag vägledd till en bok som skrevs när jag var barn. En bok som på många sätt bekräftar så mycket av det jag fått till mig genom åren från mitt inre. Den handlar om mänsklighetens resa från detta paradis till det helvete vi på många sätt lever i här på jorden i våra dagar. Vad ledde oss hit? Våra patriarkala religioner och vårt patriarkala samhälle, som i mångt och mycket gått hand i hand i flera tusen år. Som förtrycker kvinnan, våra kroppar, vår måncykel, vår sexualitet… Som förtrycker moder jord, djur och natur… Som förtrycker de som visar sin sårbarhet och sin känslighet… Som förtrycker de som har en annan tro, hudfärg, sexuell läggning… Kort sagt – de som är annorlunda än det som maktens män definierar som önskvärt. Tänk om vi fått lära oss denna historia i skolan istället för patriarkatets tillrättalagda historia.

Här i Sverige har många av oss släppt de patriarkala religionerna, men vare sig vi vill det eller inte så lever vi ändå kvar i det andra benet, i det patriarkala samhället. Vi är inte alls så fria som vi ofta tror. Det mest sorgliga av allt tycker jag är att vi har tappat kontakten med livets moder, med kraften i vår livmoder, med kärleken i vårt hjärta… Med den vi ÄR. Vi tror inte längre på den vi ÄR. De patriarkala krafterna har varit ytterst effektiva med att sudda ut vår egen historia från vårt minne. Vi tror att vi ska leva vårt liv i huvudet och styras av våra tankar. Tankar som många gånger andra programmerat in i oss. Vi har glömt att livet är så mycket mer än så…

Det är därför det är så viktigt att vi går djupt, djupt, djupt… För djupt i vårt hjärta, djupt i vår livmoder, finns sanningen. Sanningen om vem vi är och hur livet kan levas såsom det en gång gjorde. I harmoni och balans och kärlek.

Mitt arbete handlar om att hitta hem igen. Hem till den vi är. Hem till en skönare sätt att leva här på jorden. Ibland misströstar jag. Är det ens möjligt att arbeta med något som i så stor utsträckning går emot vårt patriarkala och kapitalistiska samhällssystem… Jag kan inte lova de som kommer till mig att de kommer att bli vackra, rika och framgångsrika i vårt samhälle – ja, såsom man helst ska lova andra för att själv nå framgång. Nej, jag kan inte lova det. Mitt arbete är inte en affärsidé jag utvecklat och optimerat. Mitt arbete är den jag är, och det jag kommit hit till jorden för att göra.

Det enda jag kan lova är att göra mitt allra bästa för att hjälpa dig på din väg hem. Hem till kärleken i ditt hjärta. Hem till kraften i din livmoder. Hem till vår inre gudinna och till moder jord. Det ger inte alltid guld och gröna skogar i vårt nuvarande samhälle, men det ger oss en grogrund för att skapa en ny värld. En värld som bygger på kärlek och medkänsla. En värld där alla duger som de är. En värld där vi lever från hjärtat och står i vår kraft. En värld där vi respekterar moder jord och alla hennes invånare. En värld där vi alla är vinnare.

Varmt välkommen att läsa mer om hur jag kan hjälpa dig.

(Från 2019-01-17)