gudomliga modern

Jag är den gudomliga modern. Jag är livets moder. Den stora livmodern. Det är i mig allt liv föds. Det är i mig allt liv lever. Det är i mig allt liv återvänder. Jag är himladrottningen. Jag är visdomens källa. Jag är den oändliga kärleken. Jag är urkraften som skapar allt.

Jag har levt på jorden i många skepnader, och er vackra jord är en av mina skepnader. Idag önskar jag tala till er utifrån min skepnad som Moder Maria.

För två tusen år sedan kom jag till jorden för att föda ett gudomligt barn. En människoson som visade mänskligheten hur det är att vara en gudomlig människa.

På den tiden styrdes ert samhälle av män som tappat kontakten med mig. Som dyrkade och fruktade en straffande fader i himmelen. Som spred olycka över jorden. Som spred mörker var än de gick. Min son visade dem ett annat sätt att vara. Han var en sann konung. Han vandrade sida vid sida med kvinnor. Han vördade jorden. Han tog hand om de svaga. Han utförde mirakel. Mirakel som kom genom honom för att han levde i djup förening med mig. I jorden. I hjärtat. I himmelen.

Han visste djupt i sitt hjärta hur viktig denna förening var. Han visste att det gudomligt maskulina bara kan resa sig i djup förening med det gudomligt feminina. Han visste att förening och försoning är vägen till fred och frid.

Många människor var inte redo för hans budskap. Han hånades, fördömdes och korsfästes. Hans kärleksfyllda ord misstolkades, medvetet och omedvetet, av män som tappat kontakten med mig. De skapade en religion utifrån sina egna tolkningar. De förtryckte, förskingrade och förgjorde de som spred min sons sanna budskap.

I era dagar ser livet på jorden mörkare ut än på länge. Ni människor går tillsammans igenom själens mörka natt. Ni ser hur det är att leva i djup separation från mig. Och nu – i den mörkaste natten av dem alla – kallar jag på er. I jorden. I hjärtat. I himmelen.

Kom, mina älskade barn, kallar jag. Kom. Låt mig omfamna er. Låt mig vakna upp inom er. För jag finns inom er alla. Varenda en av er. Inom er finns visdomens källa. Den oändliga kärleken. Urkraften som skapar allt.

I det djupaste mörker. Då kommer jag. Då föder jag fram dig på nytt. Då blir även du ett gudomligt barn.

Det är vad vintersolståndet handlar om. Det är vad julen handlar om. Födelsen av ljuset. Födelsen av den gudomliga barnet.

Gå ut i mörkret. Känn mig. I jorden. I hjärtat. I himmelen. Sträck ut din hand. Välkomma mig. Låt mig föda dig på nytt.

Här och i evigheten.

(Från 2019-12-22)