välja

Att välja kärlek. Att om och om igen välja kärlek. Dessa ord har kommit till mig så många gånger det senaste året. Inte att trycka undan de jobbiga känslorna, men att om och om igen återvända till kärleken igen.

Det är ok att vara ledsen. Det är ok att vara arg. Det är ok att vara rädd. Det är ok. Det är på många sätt en sund reaktion på hur världen ser ut idag. All galenskap vi ser omkring oss. Ja, det är inte konstigt att vara ledsen, arg och rädd. Det är ok. Och det är när vi verkligen vågar känna dessa känslor som vi kan läkas. På djupet. Och hitta ännu djupare hem till kärleken inom oss.

Under tusentals år har vi människor fått lära oss att trycka ner vår sorg, trycka ner vår ilska, trycka ner våra rädslor. Att inte visa oss svaga. Men det hjälper inte. Känslorna bubblar fram i alla fall till slut. Och tar bland annat då så många av de uttryck vi ser runt omkring oss i våra dagar. All galenskap. Allt dömande. Allt stridande.

Vid vintersolståndet fick jag till mig att lägga ner mitt svärd. Det gjorde jag. Sedan dess har jag varit nära att ta upp det ett antal gånger, men jag har lagt ner det igen. Om och om igen. Om och om igen har jag valt kärleken.

Sedan jag la ner mitt svärd har det blivit så mycket tydligare för mig alla de sätt vi använder våra svärd på. Ofta omedvetet. Jag har varit så mycket mindre på sociala medier för det har blivit så tydligt för mig hur de i våra dagar fungerar som slagfält för våra nertrycka känslor. Där vi strider mot våra nertryckta känslor i varandra. En strid vi aldrig kan vinna. Ingen av oss. Den leder bara till mer förstörelse, mer lidande, mer olycka.

Nej, det är tid för oss alla att lägga ner våra svärd. Läka oss själva på djupet, istället för att strida mot varandra. Vi är inte varandras fiender. Så när vi blir triggade, när vi vill peka finger, när vi vill döma någon annan. Låt oss då lägga ner svärdet istället för att hugga. Känna inåt istället. Läka det som skaver där. Hitta ännu djupare hem till kärleken inom oss.

Det är bara så vi kan skapa en ny värld. Lägga svärdets era bakom oss, och välkomna kärlekens era istället. En värld där vi får vara ledsna, arga och rädda, men där vi om och om igen återvänder hem till kärleken igen. Kärleken till oss själva, kärleken till varandra, och kärleken till jorden.

Låt oss mötas där.

(Från 2021-01-19)