andlighet

Andlighet… Andlighet för mig handlar om livet. Det är ingenting ”där ute”. Det är inte en gåva bara enstaka människor är födda med. Det är inte att utmana min kropp i de mest komplicerade positioner. Det är inte att prata så många obegripliga ord som möjligt. Det är inte att blint följa en guru. Det är inte att klä mig i speciella kläder. Ja, det kan vara så för andra, men inte för mig.

För mig är andlighet så mycket djupare än så.

För mig är andlighet att lyssna till vårt hjärtas röst. Att leva i kärlek. Att stå i vår kraft. Att känna tacksamhet för det vi har. Att vara förlåtande. Att vara snälla mot oss själva och varandra. Att ta hand om moder jord och alla hennes invånare.

För mig är andlighet att stå med rötterna djupt nere i moder jord och med håret flygandes bland stjärnorna.

En av er sa en gång till mig att du också vill kunna prata med änglar. Varför då, sa jag. Du är ju redan som en ängel här på jorden, med all den kärlek du sprider omkring dig varje dag.
Det är sann andlighet för mig.

Var och en av oss har vår väg att vandra för att nå dit. Den ena vägen är inte bättre eller sämre än den andra.

Vandra din väg. Den väg som leder dig djupt in i ditt hjärta. Den väg som leder dig hem. Hem till den vi alla är.

(Från 2019-02-13)