andetag

Varje andetag du tar i kärlek förändrar världen. Dessa ord har kommit från mitt hjärta gång på gång det senaste året. Och ibland känns det som att det är det enda jag gjort det senaste året. Sjunkit djupare och djupare in i hjärtat. Sjunkit djupare och djupare in i kärleken. Andetag efter andetag efter andetag.

Vid denna tid förra året var jag sjuk. I sex veckor, och med efterdyningar i många fler månader än så. Jag kastades rakt in i att leva andetag efter andetag efter andetag. När jag vandrade mellan världarna var det andetagen som höll mig kvar här på jorden. Som fick mig att återfödas gång på gång på gång.

Det har varit ett år i stillhet och tystnad. Ett år då jag vandrat i underjorden. Ett år som hjälpt mig att släppa taget om så många sanningar som inte längre är sanna för mig. Ett år som väckt så många insikter i mig, insikter som så ofta går långt bortom orden. Ett år som smält bort lager efter lager efter lager av allt som inte är jag, och som öppnat mitt hjärta mer och mer för kärleken. Ja, hur smärtsamt detta år än har varit, så är jag tacksam för alla gåvor det har gett mig.

Och ur stillheten och tystnaden har min nästa bok fötts fram. En bok som jag kom till jorden för att skriva. En bok som länge kallat på mig, men som jag inte var redo att ta emot förrän detta omvälvande år. Och nu kan jag se att vartenda steg jag tagit i mitt liv har fört mig till denna bok. Allt. Från det ljusaste ljus till det mörkaste mörker.

Denna nymånedag har jag skickat in boken för provtryck. Jag ser fram emot att äntligen få hålla boken i min hand. En bok som förändrat mig i grunden, och som jag i djupet vet kommer att förändra alla som tar den till sitt hjärta.

Ja, livet tar oss ibland på resor vi inte önskat oss. Smärtsamma resor. Mörka resor. Livsomvälvande resor. Men om det är något detta år har lärt mig så är det att allt har en mening. En mening vi ofta inte kan se i stunden, men efter en tid. Så jag fortsätter vandra. Andetag efter andetag efter andetag. I kärlek. För det är så vi förändrar världen. Från hjärta till hjärta till hjärta. Tillsammans.

(Från 2021-04-12)