Mossa

Moder jord-cirkel

Vi är fler och fler som hör moder jords kall inom oss. Vi längtar efter att skapa en värld där vi lever i harmoni med oss själva, varandra och vår jord. I moder jord-cirkeln möts vi för att tillsammans fördjupa kontakten med moder jord.

I moder jord-cirkeln ägnar vi oss åt bland annat meditationer, trumresor, övningar, och dans och sång till trumma. Vi lyssnar till vägledning från moder jord, väcker upp hennes kraft, och ger kärlek till henne.

Jag håller i moder jord-cirkel då och då i Hälsohuset i Alnarp mellan Malmö och Lund. Jag meddelar kommande datum bland annat via inspirationsbrevet som du gärna får prenumerera på nedan.

Om ni är en grupp som vill att jag håller i en moder jord-cirkel för er är ni varmt välkomna att höra av er. Vi träffas i Alnarp eller på någon annan plats i naturen där ni önskar. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du exempelvis har en festival eller retreat och önskar att jag håller i moder jord-cirkel där.

Följ mig gärna på Instagram och
Facebook. På min YouTube-kanal kan du bland annat lyssna till guidade meditationer.