bön
Gud du som är i himmelen

i oss
omkring oss
Håll oss alla i handen

Vägled oss
Få våra hjärtan att blomstra
Våra händer att hjälpas åt
Vår kraft att samverka
Hjälp oss att sprida ditt ljus här på jorden

Nu och för evigt
Amen

Jag blir ofta vägledd till att utföra ljusarbeten i kyrkor. Jag har delade känslor inför detta eftersom jag inte känner mig hemma i religionernas värld. Den dömande fadern i himmelen känns inte sann för mig, han känns mer som en avbild av den dömande maktens män i vårt patriarkala samhälle. För mig är gud den allomfattande och villkorslösa kärleken. För mig är gud den universella visdomen. För mig är gud den helande och skapande kraften. För mig finns gud i allt och alla – i människorna, i djuren, i naturen, i himmelen, på jorden, i jorden…

Bönen ovan kom till mig i samband med ett ljusarbete i en kyrka i Lund några veckor innan jul. Jag blev vägledd till att sätta mig vid ett bord i kyrkan, slå upp den första rena sidan i skrivboken som fanns där, och skriva ner det som kom till mig. Det som kom var denna bön. Jag tog ett foto av den bön jag kanaliserat, och bönen har varit med mig sedan dess. Den ger mig hopp om att vi tillsammans kan skapa en bättre värld om vi lyssnar till kärleken, kraften och visdomen vi alla har inom oss. Vårt gudajag. Vår inre gudinna.

Använd gärna bönen i ditt liv. Börja bönen med ordet gud, eller använd det ord som känns rätt för dig – gudinnan, livet, universum, källan… Det medvetande vi alla har inom oss. Den plats inom oss som förenar oss alla. Den plats där vi alla är ett.

(Från 2019-01-07)