himmel och jord

Vi är både himmel och jord. Andliga och fysiska. Gudomliga och mänskliga. Feminina och maskulina. Ljus och mörker. Kropp och själ. Vi är allt. Vi behöver leva i förening med alla våra sidor för att vara hela.

Tidigare i sommar blev jag vägledd till en helig plats på Mallorca. När jag satte mina nakna fötter på jorden började tårarna rinna. Jag kände en hemkänsla, en samhörighet, en djup kärlek till himmel och jord. Till allt. Jag förflyttades till en annan tid, för tusentals år sedan, långt innan patriarkatets tidevarv började.

På den tiden levde vi i förening med himmel och jord, med det andliga och fysiska, med det gudomliga och mänskliga, med det feminina och maskulina, med ljus och mörker, med kropp och själ. Vi levde i förening med allt. Vi värderade inte det ena som bättre eller sämre än det andra. Vi förtryckte inte det ena, för att upphöja det andra. Vi levde i harmoni med oss själva, med varandra, med jorden och med alla hennes invånare. Ja, vi levde i himmelriket på jorden.

När jag stod där på Mallorca kunde jag se vilken skada patriarkatet skapade när de började separera på helheten. Hur de började värdera det maskulina högre än det feminina. Hur de patriarkala religionerna fick oss att se kroppen och jorden som smutsiga, och fick oss att ömsom frukta och ömsom dyrka en straffande fader i himmelen. Hur de patriarkala andliga lärorna fick oss att se kroppen och jorden som en illusion, och fick oss att sträva efter upplysning och uppstigning till en finare plats bortom jorden. Hur vårt patriarkala och sekulära samhälle förtrycker de djupare dimensionerna av livet, och värdesätter de fysiska och mätbara. Hur patriarkatet, i alla dess former och uttryck, fått oss att tappa kontakten med oss själva, med varandra, med jorden och med alla hennes invånare. Hur patriarkatet fört livet här på jorden till ruinens brant.

När jag nu i sommar stod där på Mallorca så kände jag så tydligt varför jag i detta liv varken känt mig hemma i religioner, i andliga läror eller i vårt samhälle. Jag har försökt, det har jag verkligen, men de har aldrig känts sanna för mig. Något har saknats. Helheten har saknats.

Och där, med fötterna i den heliga myllan, fick jag till mig så tydligt att jag är här på jorden för att återskapa denna helhet igen. Få oss att se det heliga i våra kroppar, i vår sexualitet och i jorden. Få oss att hitta tillbaka till den gudomliga gnista som finns i allt och alla. Få oss att se oss själva i varandra, i jorden och i alla hennes invånare. Få oss att hjälpas åt med att skapa om livet här på jorden på nytt.

Det är då nästa tidevarv kan börja, bortom patriarkatet. Det är ingen yttre kraft som kommer att skapa detta tidevarv. Det är ingen som kommer att rädda oss. Det är VI som kommer att skapa detta tidevarv. När vi lever i förening med himmel och jord, med det andliga och fysiska, med det gudomliga och mänskliga, med det feminina och maskulina, med ljus och mörker, med kropp och själ. När vi är hela. Det är då vi kan skapa om livet här på jorden på nytt. Det är då framtida generationer kommer att tacka oss från djupet av sitt hjärta.

Vill du ha hjälp på denna resa? Varmt välkommen att läsa min bok, Ett brev från gudinnan, som finns att beställa via min hemsida, Adlibris och Bokus. Du är även varmt välkommen till mina gudinnesessioner där jag hjälper dig på denna resa med hjälp av bland annat healing, trumma och kanaliserad vägledning.

Gudinnan i mig ser gudinnan i dig.