Jag har haft en stark intuition så länge jag kan minnas, men under lång tid vågade jag inte riktigt lita på den. Med tiden upptäckte jag att ju mindre jag lyssnade på min intuition, ju mer vilse gick jag i livet. Ibland var min intuition dock så stark att jag kände...